+420 723 589 330

info@kvetinyvital.cz

Dnes má svátek

Ochrana osobních údajů

Vážíme si důvěry našich zákazníků, proto Vaše data, která nám poskytnete při návštěvě naší webové prezentace, maximálně chráníme. Vaše data shromažďujeme výhradně proto, abychom zkvalitnili naše služby. Veškeré informace o Vaší osobě používáme pouze pro naši potřebu a neposkytujeme je v žádné podobě nikomu jinému.

Květiny Vital jako správce a jako zpracovatel osobních údajů s daty nakládá dle znění Zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od zákazníků užíváme výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytujeme je třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládáme s osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Květiny Vital je ve smyslu § 5 odst. 5 zák. o ochraně osobních údajů oprávněna za účelem nabízení obchodu a služeb subjektu údajů jako správce jeho osobních údajů získaných v souvislosti se svojí činností použít jeho jméno, příjmení a adresu. Tyto osobní údaje je možno na písemnou žádost zákazníka vymazat z databáze. Správce osobních údajů poté nesmí dále uvedené údaje zpracovávat.

Poskytování dat třetím osobám

Vaše údaje a data, které uvádíte při kontaktu s námi, jsou důvěrná a v žádném případě nejsou poskytována dalším subjektům, s výjimkou partnerů zajišťujících platební styk jako jsou banky a úvěrové společnosti. Vždy však pouze v rámci jedné konkrétní platby s využitím těchto služeb a výhradně v mezích zákona na ochranu osobních údajů.


Sdílejte tuto stránku s přáteli Facebook Napište